Recente Projecten

Research en tracking

Met Schooltrack.eu: voeren scholen onderzoek uit naar schoolontwikkeling. Het Schooltrack volgsysteem bevat standaard monitors die aansluiten bij de kaders van de Inspectie van Onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om de ICT-monitor, Mediawijsheidmonitor en de tevredenheidsmonitor. Scholen kunnen monitors zelf samenstellen en afnemen. Grafische weergave maakt interpretatie van de resultaten makkelijk, benchmarken met andere scholen is mogelijk.

 
Met Servicetrack.eu: voeren organisaties onderzoek uit naar het gebruik en waardering van (online) dienstverlening. Ook hier maken we gebruik van monitors. Organisaties stellen de monitors zelf samen en passen ze toe, rapportages met grafische weergave van de resultaten worden automatisch gegenereerd.
 

Active knowledge

Active knowledge projecten richten zich op het versterken van kennisdeling en –ontwikkeling in en tussen organisaties. Een voorbeeld is Somere.nl: in dit project wordt onderzoek naar sociale media door Universiteit, Hogeschool en bedrijven gezamenlijk uitgevoerd. Kennis en ervaringen worden gedeeld.
 
Whatsyourstory.nu: het medialab van het fotomuseum FOAM in Amsterdam. Het biedt bezoekers voor- en napret bij een bezoek. In het museum maken ze podcasts en op whatsyourstory worden die gepubliceerd en besproken.
 

Bedrijfsleven

Opdrachtgevers zijn o/a. bedrijven die ICT services leveren en Olie en Gas bedrijven. Dit laatste betreft services en software voor de upstream kant gericht op het opzetten van management systemen met praktische toepassingen voor het leren en taakondersteuning op de werkvloer.
 

Onderwijs

Veenlab.nl: een heemkundelab voor basisschool leerlingen. Leerlingen werken erin samen aan onderzoek naar de lokale veengeschiedenis en publiceren resultaten in het Veenmagazine.
 
Klosbao.nl: is een onderzoekscentrum waar basisscholen, Hogeschool en Universiteit samenwerken in het ontwikkelen en delen vankennis
 
Andere voorbeelden van onderwijslabs zijn Boalab voor de lokale Amsterdamse geschiedenis en digilabTwente, een geschiedenislabvoor de regio Twente.
Up Back